برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
was - up
شبکه مترجمین ایران

was up

was up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو
بیدار شدن، بلند شدن.
آرزو
بلند شدن. بیدار شدن
آرمان حیدری اُرجلو
I was up until 1:15
بیدار بودن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی was up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )