برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
was - over

was over

was over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی was over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )