برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

walkover

/ˈwɔːrkoʊvər/ /ˈwɔːkəʊvə/

مسابقه ای که فقط یک اسب در آن شرکت داده شده (و لذا حتی با آهسته رفتن هم برنده می شود)

بررسی کلمه walkover

اسم ( noun )
(1) تعریف: an unopposed or effortless victory in a sports event, election, or other contest.
مشابه: runaway

(2) تعریف: a horse race with only one starter, which needs only to walk over the course to win.

واژه walkover در جمله های نمونه

1. The semi-final should be a walkover for France.
[ترجمه ترگمان]نیمه ن‌هایی باید برای فرانسه walkover باشد
[ترجمه گوگل]نیمه نهایی باید برای فرانسه بازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The game was a walkover for the visiting team.
[ترجمه ترگمان]این مسابقه یک walkover برای تیم میهمان بود
[ترجمه گوگل]این بازی برای تیم بازدید کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The match was a walkover for the visiting team.
[ترجمه ترگمان]این مسابقه یک walkover برای تیم میهمان بود
[ترجمه گوگل]این مسابقه برای تیم بازدید کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Instead, the civil servants have had a walkover.
[ترجمه ترگمان]به جای آن، مستخدمین کشوری یک walkover داشتند
[ترجمه گوگل]در عوض، خدمتگزاران مددجوئی داشته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه walkover به انگلیسی

walkover
• easy victory; mission that is simple to perform
• if someone who is playing in a competition or contest gets a walkover, they automatically win one stage of the competition or contest because the person who they should be playing against decides not to take part.
• if a competition or contest is a walkover, it is won very easily.

walkover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mememaid
پیروزی راحت و بی دردسر، برد قاطع (ناشی از ضعف حریف)
Shirinbahari
پیروزی آسان
they won in a 12–2 walkover

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی walkover

کلمه : walkover
املای فارسی : ولکور
اشتباه تایپی : صشمنخرثق
عکس walkover : در گوگل

آیا معنی walkover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )