برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

walk through


(در تمرین تئاتر ) تمرین روی صحنه (همراه با حرکات لازم)

بررسی کلمه walk through

اسم ( noun )
• : تعریف: a preliminary or first rehearsal of a play, show, or the like, in which the actors first rehearse their movements on stage.

واژه walk through در جمله های نمونه

1. He conceded us the right to walk through his land.
[ترجمه ترگمان]اون حق راه رفتن به سرزمین خودش رو قبول کرد
[ترجمه گوگل]او به ما حق داد تا از طریق سرزمینش پیاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The river is not deep; we can walk through it.
[ترجمه ترگمان]رودخانه عمیق نیست؛ می‌توانیم از آن عبور کنیم
[ترجمه گوگل]رودخانه عمیق نیست ما می توانیم از طریق آن راه برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's eerie to walk through a dark wood at night.
[ترجمه ترگمان]ترسناک است که شب در یک جنگل تاریک قدم بزنیم
[ترجمه گوگل]عجیب است که در شب از طریق یک چوب تیره راه برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The forest was cool and fragrant, and the walk through it calmed my spirits.
[ترجمه ترگمان]جنگل خنک و خوشبو بود و راه عبور از میان آن ارواح را آرام کرد
[ترجمه گوگل]جنگل سرد و معطر بود و پیاده روی آن ارواح من را آرام کرد
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی عبارات مرتبط با walk through به فارسی

گردش درطول برنامه

معنی walk through در دیکشنری تخصصی

[سینما] اولین اجرا - تمرین نهایی

walk through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساناز
مرور
ایمان حجتی
توضیح دادن، تشریح کردن، بیان کردن گام به گام
let me walk you through the tasks you will be doing when I am on vacation
بذار برات توضیح بدم که وقتی من مرخصی هستم، چه کارهایی باید بکنی.
Sina
تمرین کردن ، برای مثال ، تمرین کردن یک اجرا علی الخصوص تئاتر بدون اینکه تماشاچی در سالن حضور داشته باشد
Let's walk through the scene one more again
walkthrough به معنی تمرین روی صحنه (در نقش اسم noun )
walkthrough به معنی مجموعه ای از دستور العمل ها که نشان میدهد چگونه از چیزی استفاده کنم ، برای مثال برنامه ی کامپیوتری یا بازی
میلاد علی پور
با دقت توصیف کردن، فهماندن، شرح دادن، تفسیر کردن، بازنمودن
Shima
طی کردن
فرهود
قدم گذاشتن در جایی (مثلاً این دنیا)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی walk through
کلمه : walk through
املای فارسی : واک تهروق
اشتباه تایپی : صشمن فاقخعلا
عکس walk through : در گوگل

آیا معنی walk through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )