برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Write a letter to your friend

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهران
برای دوست خودت نامه بنویس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Write a letter to your friend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )