برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wits


System.String[]

واژه Wits در جمله های نمونه

1. her quick wits saved akhtar's life
سرعت انتقال او اختر را نجات داد.

2. battle of wits
جنگ لفظی و زیرکانه

3. live by one's wits
با کلک و بامبول امرار معاش کردن

4. you scared me out of my wits
مرا جوری ترساندی که عقل از سرم پرید.

5. Good wits jump (together).
[ترجمه ترگمان]هوش خوب از جا می‌پرند (به هم)
[ترجمه گوگل]ارواح خوب پرش (با هم)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. You should limber up your wits before the test.
[ترجمه ترگمان]تو باید قبل از امتحان limber رو کم کنی
[ترجمه گوگل]قبل از آزمون باید عقل خود را خنثی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Wits are wealth.
[ترجمه ترگمان]Wits ثروت هستند
[ترجمه گوگل]عقلانی بودن ثروت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He hadn't the wits/wit ...

مترادف Wits

عقل (اسم)
reason , mind , wisdom , intellect , nous , wits , sapience

معنی عبارات مرتبط با Wits به فارسی

با کلک و بامبول امرار معاش کردن

معنی کلمه Wits به انگلیسی

wits
• soundness of mind; sane mental faculties; sanity; cleverness and ability to think quickly
live by one's wits
• earn money by scheming, earn a living through artifice
out of one's wits
• crazy, insane, out of one's mind

Wits را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
عقل، درایت، زیرکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wits
کلمه : wits
املای فارسی : ویث
اشتباه تایپی : صهفس
عکس wits : در گوگل

آیا معنی Wits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )