برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

Winchester

/ˈwɪnˌtʃestər/ /ˈwɪntʃɪstə/

شهر وینچستر (در جنوب انگلیس)، (نام بازرگانی نوعی تفنگ چند تیر) تفنگ وینچستر

واژه Winchester در جمله های نمونه

1. Winchester will be the next station stop.
[ترجمه ترگمان]وینچستر بعدی ایستگاه بعدی خواهد بود
[ترجمه گوگل]وینچستر توقف ایستگاه بعدی خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mr Winchester is impressively knowledgeable about all manner of things.
[ترجمه ترگمان]آقای وینچستر در مورد انواع چیزها به طور قابل‌ملاحظه‌ای مطلع است
[ترجمه گوگل]آقای وینچستر در مورد همه چیز از همه چیز آگاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His relics are buried at Winchester.
[ترجمه ترگمان]آثار او را در وینچستر دفن می‌کنند
[ترجمه گوگل]آثار او در وینچستر دفن شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Most of all, Mr Winchester writes in a way guaranteed to lure the reader on to the most improbable journeys.
[ترجمه ترگمان]از همه مهم‌تر، آقای وینچستر به شیوه‌ای نوشته شده‌است که خوانندگان را اغوا می‌کند تا خواننده را به the سفرها بکشاند
[ترجمه گوگل]آقای وینچستر بیشتر از همه، به نوعی تضمین می کند که خواننده را به سفرهای غیرمنتظره ترغیب می کند ...

معنی عبارات مرتبط با Winchester به فارسی

(کامپیوتر) دیسک وینچستر، دیسک دستیابی تصادفی

معنی کلمه Winchester به انگلیسی

winchester
• city in south england; name of several towns and cities in the usa; family name; winchester rifle
winchester college
• oldest english public school situated in winchester (england)
winchester rifle
• trademark of rifle first made in around1866 (this rifle was used widely in the u.s.a. during the second half of the 19th century)

Winchester را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Summer girl
A city in england

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی winchester

کلمه : winchester
املای فارسی : وینچستر
اشتباه تایپی : صهدزاثسفثق
عکس winchester : در گوگل

آیا معنی Winchester مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )