برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wild guess

معنی کلمه Wild guess به انگلیسی

wild guess
• dissolute guess, shot in the dark

Wild guess را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): حدس غیرمنطقی و غیر علمی، تیری در تاریکی

https://www.merriam-webster.com/dictionary/wild guess

mojgan
شانسی گفتن
Shirinbahari
حدس بی پایه و اساس
SG
بدون فکر حدس زدن
فرهادی
روی هوا حدس زدن
از پیش خود حدس زدن
ak
snab in the dark

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Wild guess مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )