برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wild fire

معنی کلمه Wild fire به انگلیسی

wild fire
• flammable material; destructive fire, fire that is out of control; fire in undeveloped forest or grassy areas

Wild fire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Javad
آتش سوزان
EMPRATOR
آتش غیر قابل مهار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Wild fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )