برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wide Angle

/ˈwaɪdˈæŋɡl̩/ /waɪdˈæŋɡl̩/

(عدسی دوربین) زاویه باز، نماگستر، در مورد عدسی دارای زاویه دید بیش از معمول، عدسی گسترش

معنی Wide Angle در دیکشنری تخصصی

[سینما] عدسی زاویه باز - زاویه باز - عدسی با زاویه باز
[عمران و معماری] بزرگ زاویه - زاویه باز
[سینما] الحاقی وایدانگل
[عمران و معماری] دوربین با زاویه باز
[سینما] عدسی تبدیل کننده به زاویه باز
[سینما] لنز واید انگل - عدسی باز گوشه - عدسی با زاویه باز / عدسی با زاویة پذیرش باز - عدسی زاویه باز - عدسی واید انگل - لنز با زاویه باز - لنز با زاویه دید باز - لنز زاویه باز
[برق و الکترونیک] عدسی زاویه -باز عدسی اپتیکی که دارای میدان زاویه ای بزرگ ،معمولاً بیشتر از 80 درجه است .
[سینما] نمای دور زاویه باز
[سینما] نمای زاویه باز
[پلیمر] پرتو ایکس با زاویه باز
[سینما] زاویه بسیار باز
[سینما] لنز با زاویه کاملاً باز
[عمران و معماری] زاویه خیلی باز

معنی کلمه Wide Angle به انگلیسی

wide angle
• a wide-angle lens is a camera lens which allows you to photograph a wider view than a normal lens.

Wide Angle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wide angle

کلمه : wide angle
املای فارسی : واید انگل
اشتباه تایپی : صهیث شدلمث
عکس wide angle : در گوگل

آیا معنی Wide Angle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )