برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wide Angle Lens

بررسی کلمه Wide Angle Lens

اسم ( noun )
• : تعریف: a camera lens that covers an angle of view of forty-five degrees or more.

معنی Wide Angle Lens در دیکشنری تخصصی

[سینما] لنز واید انگل - عدسی باز گوشه - عدسی با زاویه باز / عدسی با زاویة پذیرش باز - عدسی زاویه باز - عدسی واید انگل - لنز با زاویه باز - لنز با زاویه دید باز - لنز زاویه باز
[برق و الکترونیک] عدسی زاویه -باز عدسی اپتیکی که دارای میدان زاویه ای بزرگ ،معمولاً بیشتر از 80 درجه است .
[زمین شناسی] عدسی با زاویه خیلی باز

Wide Angle Lens را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ak
عدسی با زاویه باز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Wide Angle Lens مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )