برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

WhatsApp

WhatsApp را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید
چه خبر
Roham
چه خبر
محمد
اونwhats up هست که میشود چه خبر
سید
چه برنامه ای!
حسین
Whats up یعنی چه خبر
معنی whatsapp طبق قاعده تعجب در انگلیسی یعنی عجب برنامه ای یا چه برنامه ای !
رضا متفکر
معنی کلمه whatsapp به این معناست ک عجب برنامه ای یا چه برنامه ای! که در آن حالت تعجب وجود دارد.
سجاد
چه برنامه ای !
Anahita
What is application.یعنی این برنامه چه چیزی است
Parmeh
What's up یعنی چه خبر.
محمددولتی
با توجه به زبان انگلیسی و آمریکایی what به معنای چه وs همان is خلاصه شده میباشد بمعنای اسا ، و app بمعنای برنامه
و روی هم میشودwhatsapp به معنای عجب برنامه ای! میباشد
ابی به رنگ اسمان
یعنی :چه برنامه ای
علی سهیلی
معنی اصلی و تحت الفظی Application " کاربردی "است و در حوزه کامپیوتر معنی" برنامه " می‌دهد، بنابر این
What's app میتواند معنی" چه کاربردی" و با تساهل در حوزه کامپیوتر " چه برنامه کاربردی" بدهد.
یاحق
Rahman
Whatsapp چه برنامه ای
الیف
چه خبر
سبحان رشید
یعنی چه خبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی WhatsApp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران