برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

What you've gone through

What you've gone through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdi
چه سختی هایی کشیدید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی What you've gone through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )