برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

What's the occasion

What's the occasion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
به چه مناسبت؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی What's the occasion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )