برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wether

/ˈweðər/ /ˈweðə/

معنی: خواجه، قوچ، قوچ اخته، گوسفند اخته
معانی دیگر: راک اخته، گوسفند خصی

بررسی کلمه Wether

اسم ( noun )
• : تعریف: a castrated ram.

واژه Wether در جمله های نمونه

1. Give never the wolf the wether.
[ترجمه ترگمان]هیچ وقت گرگ را به من عطا نکن
[ترجمه گوگل]گرگ را هرگز نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Give never the wolf the wether to keep.
[ترجمه ترگمان]به گرگ فرصت بده تا حفظش کنه
[ترجمه گوگل]هرگز گرگ را برای نگه داشتن هرگز نگذار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm not sure wether I can win the honor ; it a bird in the bush.
[ترجمه ترگمان]مطمئن نیستم که بتوانم آن افتخار را ببرم؛ یک پرنده در بوته است
[ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که من می توانم افتخار برنده شدن؛ این یک پرنده در بوش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The importance is wether am happy with this person!
[ترجمه ترگمان]اهمیت این است که آیا از این فرد راضی هستم؟
[ترجمه گوگل]اهمیت این است که من با این شخص خوشحال هستم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف Wether

خواجه (اسم)
neuter , host , boss , eunuch , wether , dignitary , vizier , merchant , owner , man of distinction , wazir , wealthy man
قوچ (اسم)
ram , wether , buck
قوچ اخته (اسم)
wether
گوسفند اخته (اسم)
wether

معنی عبارات مرتبط با Wether به فارسی

پیش اهنگ گله، گوسفندزنگوله دار، سردسته

معنی کلمه Wether به انگلیسی

wether
• castrated ram

Wether را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی رجبی
بگی . گفتن . بگو
hadis
علوم دامی: گوسفند اخته/بز اخته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wether

کلمه : wether
املای فارسی : وتهر
اشتباه تایپی : صثفاثق
عکس wether : در گوگل

آیا معنی Wether مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )