برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

Went

/ˈwent/ /went/

معنی: رفت
معانی دیگر: زمان گذشته ی: go، p رفت

بررسی کلمه Went

( verb )
• : تعریف: past tense of go

واژه Went در جمله های نمونه

1. apples went for one hundred tomans a kilo
سیب کیلویی صد تومان به فروش می‌رسید.

2. ducks went wobbling by along the shore
اردک‌ها لمبر خوران در راستای کرانه حرکت می‌کردند.

3. he went and didn't drop me a line
او رفت و نامه‌ای برایم ننوشت.

4. he went around the turn
او پیچ را دور زد.

5. he went as far as karaj only
او فقط تا کرج رفت.

6. he went back and forth regularly between tehran and paris
او مرتبا بین تهران و پاریس رفت و آمد می‌کرد.

7. he went back to his original homeland
او به موطن اصلی خود بازگشت.

8. he went back to school to equip himself for a career in teaching
به مدرسه بازگشت تا خود را برای کار معلمی آماده کند.

9. he went bananas
از کوره دررفت.

10. he went behind the trees to relieve himself
برای قضای حاجت رفت پشت درخت‌ها.

11. he went down on his knees and asked for forgiveness
او زانو زد و تقاضای عفو کرد.

12. he went down the stairs
از پله‌ها پایین رفت.

13. he went down to bushehr ...

مترادف Went

رفت (فعل)
went

معنی عبارات مرتبط با Went به فارسی

تنهااورفت، فقطاورفت

معنی کلمه Went به انگلیسی

went
• went is the past tense of go.
went after him
• set out to look for him, traced after him, tracked him down, hunted after him
went against the establishment
• went against what everyone else was doing, rebelling, was a nonconformist
went against the tide
• behaved like a nonconformist, did not act according to the accepted standards
went astray
• went the wrong way, became dishonest
went back home
• returned to his house
went back on his word
• regretted, retracted (his promise)
went back to his roots
• embraced the traditions of his ancestors, returned to the practices of earlier generations
went back where he came from
• returned to his place of origin, went away
went bald
• lost the hair on his head, became hairless
went bankrupt
• court decided that he is incapable of paying his debts, lost his assets
went blind
• became suddenly blind, lost his sense of vision
went bust
• broke down, became useless
went by rail
• traveled by train
went by the book
• followed the rules, went along "the straight and narrow" path
went crazy
• went insane, lost his mind
went down like a house of cards
• collapsed like a house of cards, was destroyed because of an insufficient base ...

Went را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahsa
منشعب شد ،مرحله بندی شد .

Finally, on August 1, 2017, bitcoin went through a hard fork which gave birth to Bitcoin Cash.
در نهایت در یک اوت سال 2017 میلادی ،بیت کوین از طریق اجرای یک هارد فورک منشعب شد که بیت کوین کش به وجود امد
Fereshteh
گذشته فعل go
محدثه فرومدی
شد
he went crazy = دیوانه شد
The company went bankrupt =شرکت ورشکست شد
محمدحسین رضامهر
Simple past of go
Mohamad
رفت،گذشته go
مثال:
.he went to the park
او به پارک رفت.
Parsa king 87
گذشته ی go

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی went

کلمه : went
املای فارسی : ونت
اشتباه تایپی : صثدف
عکس went : در گوگل

آیا معنی Went مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )