برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Went viral

Went viral را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Lotus
جهانی شدن- همه گیر شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Went viral مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )