برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Weird - flex - but - ok

Weird flex but ok

Weird flex but ok را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح عامیانه مجازی جديد)
Weird flex but ok یا
Odd flex but ok
این اصطلاح بیشتر یک meme هست (میم اينترنتي) و برای جواب به افرادی که در فضای مجازی درباره چیزی غیر عادی بلوف می زنند اغراق میکنند یا خالی بندی میکنند بکار میرود.
در واقع یعنی اصلا برام مهم نیست چی میگی!
(معادل فارسی جالبی به ذهنم نمی رسد ولی شاید این معادل ها کمی نزدیک باشند)
-خالی میبندی اما باشه مشکلی نیست!
- عجیب ميپيچوني اما خیالی نیست!
-عجیب خالی بستی اما خوبه!
(اگر دوستان معادل های جالب تری به ذهن دارند لطفا بیان کنند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Weird flex but ok مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )