برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

Weightless

/ˈweɪtləs/ /ˈweɪtləs/

معنی: سبک وزن، دارای وزن مخصوص کم
معانی دیگر: بی وزن، (به ویژه در فضا) آزاد از قوه ی جاذبه ی زمین، شناور در فضا (یا آب)، کم وزن

بررسی کلمه Weightless

صفت ( adjective )
مشتقات: weightlessly (adv.), weightlessness (n.)
• : تعریف: seemingly without weight, as something under an influence that neutralizes gravity.
متضاد: weighty

- He felt weightless as he leapt off the high diving board.
[ترجمه ترگمان] او در حالی که از روی تخته پرش بلند شده بود احساس سنگینی می‌کرد
[ترجمه گوگل] او احساس ناخالصی کرد چون او از بالای هیئت مدیره غواصی بالا رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Weightless در جمله های نمونه

1. Bacterial reproduction is accelerated in weightless space.
[ترجمه ترگمان]تکثیر میکروبی در فضای بدون وزن افزایش می‌یابد
[ترجمه گوگل]بازتولید باکتری در فضای وزنی فشرده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Photons have no mass—they are weightless.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بدون وزن هستند - آن‌ها وزنی ندارند
[ترجمه گوگل]فوتونها هیچ توده ای ندارند - وزنشان کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Helen described life in a weightless environment during her period in space.
[ترجمه ترگمان]هلن زندگی را در یک محیط بدون وزن در طول دوره او در فضا توصیف کرد
[ترجمه گوگل]هلن زندگی خود را در فضای نا محسوس در طول دوره خود توصیف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Louis, while this weightless element that has lived within it flashes through the skies and views the planet.
[ترجمه ترگمان]در حالی که این عنصر وزنی که درون آن زندگی می‌کند، در آسمان می‌درخشد و سیاره را تماشا می‌کند
[ترجمه گوگل]لوئیس، در حالی که این عنصر بی وزن که در آن ز ...

مترادف Weightless

سبک وزن (صفت)
light , lightweight , weightless
دارای وزن مخصوص کم (صفت)
weightless

معنی کلمه Weightless به انگلیسی

weightless
• without weight, lacking weight
• something that is weightless has or seems to have very little weight or no weight at all.

Weightless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Karimi
احساس بی وزنی (در فضا یا در آسمان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی weightless

کلمه : weightless
املای فارسی : ویقتلس
اشتباه تایپی : صثهلافمثسس
عکس weightless : در گوگل

آیا معنی Weightless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )