برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Weigh the baggage

Weigh the baggage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

simran
چمدان را وزن کن
Atoosa
چمدان را وزن کردن
:/
وزن کردن چمدان (در فرودگاه)
mobi
وزن کردن چمدان در فرودگاه
فاطمه
وزن کردن چمدان ( درفرودگاه)
زهرا ربیعی
وزن کزدن چمدان
ز_ش
وزن کردن چمدان
Saeed
وزن کردن چمدان ... در فرودگاه...
Melika
وزن کردن بار (برای سوار شدن هواپیما)
سارا
قرار دادن کیف در کیف بر۶
k
وزن کردن چمدان 😘😍😘😍
Fati
وزن کردن چمدان (در فرودگاه)
Pary
وزن کردن چمدان ...در فرودگاه
Yt
مونی شدن و کوت دادن
Ftmh!🔥
گرفتن وزن چمدان=-|
محمد صدرا
وزن کردن چمدان
danyal
گرفتن‌وزن‌چمدان
Baran
وزن کردن چمدان
اسما
وزن کردن بار سفر
ERFAN
وزن کردن کیف(بار)
Maryam_h
وزن کردن چمدان در(.‌‌..فرودگاه...)
sty
وزن کردن چمدان( در فرودگاه)
💜💜💜
وزن کردن بار
Ilia
وزن کردن چمدان در (فرودگاه)
شایان
وزن کردن چمدان
dokhtarak bad
وزن بار
امیرحسین
وزن کردن چمدان
Mina
وزن کردن بار
FATI
وزن کردن چـمدان در فرودگاه✈
Sahel .G.Z
وزن کردن چمدان
Javad
دریافت بار
Salman
وزن کردن سختی ها🤚😂
Hasti😍
وزن کردن اثاثیه
وزن کردن بار
بهراد شهریاری
وزن کردن چمدان
محمد امین
وزن کردن چمدان
محمد امین ثابت
وزن کردن چمدان
N
وزن کردن بار
Arae
وزن کردن چمدان
Asal💙 KamalAbadi
وزن کردن چمدان
Negin
وزن کردن چمدان
علی
وزن کردن بار سفر ( در فرودگاه )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Weigh the baggage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )