برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Watson Glaser Critical Thinking Appraisal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )