برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Waffle on

Waffle on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
بیهوده حرف زدن. اصل مطلب را نگفتن
We got the gist of what he was getting at after just a
couple of minutes, but then he w a ffled on, drawing out his
speech for almost an hour.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Waffle on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )