veritaserum

پیشنهاد کاربران

معجونی که خوراندن آن موجب راست گویی فرد در بازجویی می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما