vapourize

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[مهندسی گاز] تبخیرکردن، تبخیرشدن
[نساجی] تبخیر کردن - تبخیر شدن

معنی یا پیشنهاد شما