vaccum

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] خلاء
[پلیمر] خلاء

پیشنهاد کاربران

خلا
۱ - فضای خالی، فضای تهی
۲ - خلا
مخفف vacuum cleaner
یعنی جارو برقی
خلا
کمبود
خارج کردن هوا ( برای مثال از پاکت ها )
هجی نادرست vacuum
Make Something in vacuum
کاری را در خفا انجام دادن، بدون در نظر گرفتن شرایط یا دیگران کاری را انجام دادن، در نظر گرفتن چیزی بدون احتساب شرایط یا زمینه
مترادف suction است یعنی مکش، مکیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما