برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1437 100 1

vocally

واژه vocally در جمله های نمونه

1. Vocally, it is often a very accomplished performance.
[ترجمه ترگمان]به عبارت دیگر، این یک عملکرد بسیار خوب است
[ترجمه گوگل]به طور واضح، اغلب عملکرد بسیار خوبی انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Indeed there are no really weak moments vocally, although I am not convinced by the style of all the vocal cadenzas.
[ترجمه ترگمان]در واقع هیچ لحظه‌های بسیار ضعیفی وجود ندارد، هر چند که من از سبک تمام cadenzas صوتی راضی نیستم
[ترجمه گوگل]در واقع هیچ لحظاتی واقعا ضعیف وجود ندارد، اگرچه من از سبک همه کادنزهای آوازی اطمینان ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I then begin to improvise melodies vocally.
[ترجمه ترگمان]سپس شروع به بداهه سازی melodies vocally می‌کنم
[ترجمه گوگل]سپس من شروع به نوازندگی ملودی ها می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The left has been vocally against.
[ترجمه ترگمان]سمت چپ شدیدا مخالف است
[ترجمه گوگل]چپ به طور صریح مخالف است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه vocally به انگلیسی

vocally
• by means of the voice, in a vocal manner; outspokenly

vocally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

‌...
به طور واضح
میلاد علی پور
شدید، علنی، اعتراض آمیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی vocally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )