برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

visuoconstruction

visuoconstruction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خیرخواه
دیداری - ساختاری
مرتضی بزرگیان
توانـایی دیـداری-ترسـیمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی visuoconstruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )