برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

visionary leadership

visionary leadership را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غیاثی فر
رهبری بصیر
رهبری آینده نگر
رهبری دوراندیش
رهبری چشم انداز گرا
علیرضا خلیلیان
رهبری داهیانه
رهگذر
رهبری بلندپروازانه
رضا صبور
الهام بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی visionary leadership مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )