برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

virtual

/ˈvɜːrt͡ʃuːəl/ /ˈvɜːt͡ʃʊəl/

معنی: واقعی، مجازی، موجود بالقوه، تقدیری
معانی دیگر: ذاتی، تقریبی، کمابیشی، (کامپیوتر) مجازی، نمودین، معنوی

بررسی کلمه virtual

صفت ( adjective )
• : تعریف: being or resulting in effect but not precisely in fact.
متضاد: actual
مشابه: essential, implicit, practical, tacit

- They had only known each other for a week before the wedding, so they were virtual strangers.
[ترجمه مهدی حیدرهائی] آنها تنها یک هفته پیش از ازدواج با هم آشنا شده بودند، بنابراین در واقع غریبه بودند.
|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها فقط یک هفته قبل از عروسی یکدیگر را می‌شناختند، بنابراین آن‌ها غریبه بودند
[ترجمه گوگل] آنها فقط یک هفته قبل از عروسی یکدیگر را شناختند، بنابراین آنها غریبه های مجازی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- By not defending herself in court, the accused woman gave a virtual admission of guilt.
[ترجمه Fara212] زن متهم با عدم دفاع از خود در دادگاه، تقریبا (تاحدودی) به جرمش اقرار کرد.|
[ترجمه ترگمان] زن متهم در دفاع از خود در دادگاه اعتراف مجازی به گناه کر ...

واژه virtual در جمله های نمونه

1. virtual address
نشانی مجازی

2. virtual memory
حافظه‌ی مجازی

3. virtual reality
واقعیت مجازی

4. her resignation is a virtual certainty
استعفای او تقریبا محقق است.

5. the emperor's wife had become the virtual ruler of the country
زن امپراطور فرمانروای واقعی کشور شده بود.

6. Journalists said there was a virtual news blackout about the rally.
[ترجمه ترگمان]روزنامه نگاران گفتند که خاموشی واقعی خبری در مورد تظاهرات وجود دارد
[ترجمه گوگل]روزنامه نگاران گفتند که در مورد این تظاهرات خبری خبری مجازی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Argentina came to a virtual standstill while the game was being played.
[ترجمه ترگمان]در حالی که بازی در حال پخش بود، آرژانتین به حالت تعطیل درآمد
[ترجمه گوگل]آرژانتین در حالی که بازی در حال بازی بود متوقف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The country was sliding into a state of virtual civil war.
...

مترادف virtual

واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
مجازی (صفت)
translative , allegorical , figurative , virtual , implicit , figural , tropologic , idiomatic
موجود بالقوه (صفت)
virtual
تقدیری (صفت)
virtual

معنی عبارات مرتبط با virtual به فارسی

نشانی مجازی
کامپیوتر مجازی
کانون مجازی
تصویر مجازی، فرتور نمودین
ماشین مجازی
حافظه مجازی

معنی virtual در دیکشنری تخصصی

virtual
[عمران و معماری] مجازی - فرضی
[کامپیوتر] مجازی
[برق و الکترونیک] مجازی
[نساجی] مجازی - غیر واقعی
[ریاضیات] حقیقی، واقعی
[کامپیوتر] حالت 8086 مجازی حالتی که در آن یک ریز پردازنده ی 8036 . 80486 . یا pentuum از یک یا چندین ریز پردازنده ی 8086 ( نوع ibm pc ) تقلید می کند . چنین عملی ریز پردازنده ی را قادر می سازد تا انواع برنامه ها را مانند حالتی واقعی اما با چند کارگی ( multitasking ) اجرا کند . نگاه کنید به IBM PC : microprocessor . protexted mode . real modewindows , os/2 .
[عمران و معماری] فعالیت مجازی
[زمین شناسی] فعالیت مجازی
[کامپیوتر] نشانی مجازی ؛ آدرس مجازی
[برق و الکترونیک] نشانی مجازی نشانی دودویی که واحد پردازش مرکزی ( CPU) آن را تولید می کند و به محل اطلاعات در حافظه اولیه کامپیوتر ، مانند حافظه اصلی اشاره می کند . وقتی که داده ها از دیسک روی حافظه اصلی کپی می شوند ، نشانی فیزیکی به نشانی مجازی تغییر می یابد.
[برق و الکترونیک] کاتد مجازی مکان هندسی حداقل پتانسیل بار فضایی که فقط به بعضی از الکترونها رسیده اجازه ارسال می دهد . بقیه الکترونها به کاتد گسیل کننده الکترون باز تابیده می شوند.
[کامپیوتر] دیسک مجازی نگاه کنید به ram disk .
[عمران و معماری] تغییر مکان مجازی - جابجایی مجازی - تغییر مکان فرضی
[زمین شناسی] تغییر مکان مجازی- جابجایی مجازی- تغییر مکان فرضی
...

معنی کلمه virtual به انگلیسی

virtual
• being such in power or effect though not formally recognized; imaginary, hypothetical; computer simulated
• computerized representation of an actual object (computers)

• virtual also means that something has all the effects and consequences of a particular thing, but is not officially recognized as being that thing.
virtual address extension
• vax, type of computer from the digital equipment corporation
virtual cd
• program that creates a simulated compact disc on a computer's hard disk
virtual community
• group of people who share a common interest and correspond through the internet and see themselves as a definite group
virtual machine
• area of protected memory on which a program runs during multi-tasking while working in protected mode, vm
virtual memory
• (apparent) increase in the main memory of a computer by using part of the hard disk as additional memory
virtual memory system
• method of increasing random access memory (ram) by using part of the hard disk, vms
virtual mode extensions
• vme, widely-used data channel (based on an open standard) developed by several companies headed by motorola
virtual private network
• vpn, network that uses public wires or the internet to connect between nodes (uses encryption and security measures to protect data and prevent unauthorized access)
virtual reality
• 3-dimensional image that imitates reality
• virtual reality is an environment that has been created by a computer and that looks like reality to a person in it.
...

virtual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

masti
not really
masti
مجازی
مهر جان
A woman that whith men chat in virtual mans chat
زنی که با مردان دیگران در مجازی چت میکند
سما
غیرواقعی
مجازی
در دنیای حقیقی نیس , در سیستم و دنیای کامپیوتر است
میثم علیزاده
● مجازی، غیرواقعی
● تقریبی، حدودی
سیدحسین اخوان بهابادی
:Virtual Keyboard
صفحه کلید مجازی یا صفحه کلید نرم افزاری (Software Keyboard)، صفحه کلیدی که قابل لمس نیست و روی صفحه نمایش کامپیوتر، لپ‌تاپ، تب لت و موبایل ظاهر می‌شود و یا ظاهر می توان کرد و بعد از اتمام کار، می توان پنجره ی آن را بست.
Shamim
1)not real
2) almost - nearly
فهیمه
sth equivalent to sth else
حسن حیدری
به جز علوم کامپیتری واژه "مجازی" ترجمه درستی برای واژه Virtual نیست.
در علوم کامپیوتر : غیر واقعی، فاقد ماهیت فیزیکی، صرفا موجود در فضای رایانه ای
در مکالمات روزمره بهترین ترجمه این است که بگوییم: "یه جورایی واقعاً"
عاطفه موسوی
A virtual stranger
یک غریبه ی واقعی
یک غریبه ی به تمام معنا
Dark Light
Virtual : مجازی
مثل عینک های vr که میشن virtual reality
Viral : چیزی که آب ازسرش گذشته و الان دیگه بمب خبری شده و معروف شده و فضاهای مجازی رو ترکونده
Vital : حیاتی
م ک
تقریباً واقعی، تقریباً حقیقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی virtual

کلمه : virtual
املای فارسی : ویرچوال
اشتباه تایپی : رهقفعشم
عکس virtual : در گوگل

آیا معنی virtual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )