برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

virtual memory

/ˈvɜːrt͡ʃuːəlˈmeməri/ /ˈvɜːt͡ʃʊəlˈmeməri/

حافظه مجازی

واژه virtual memory در جمله های نمونه

1. A micro-kernel uses inter-process communication and virtual memory and is able to split operating system functions across CPUs or distributed systems.
[ترجمه ترگمان]یک میکرو هسته از ارتباطات بین پردازش و حافظه مجازی استفاده می‌کند و قادر به تقسیم توابع سیستم‌عامل در بین CPU ها یا سیستم‌های توزیع‌شده است
[ترجمه گوگل]یک میکرو هسته از ارتباطات بین پردازشی و حافظه مجازی استفاده می کند و می تواند توابع سیستم عامل را در میان پردازنده ها یا سیستم های توزیع شده تقسیم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this thesis we expatiate on the related virtual memory image map structure in windows operation system, process and thread synchronization and communication technologies, windows socket library.
[ترجمه ترگمان]در این پایان‌نامه به تفصیل در مورد ساختار نقشه تصویر حافظه مجازی مربوط به سیستم عملیات، پردازش و تبادل رشته و فن‌آوری‌های ارتباطی، کتابخانه سوکت پنجره‌ها، به تفصیل سخن می‌گوییم
[ترجمه گوگل]در این پایان نامه، ما در مورد ساختار نقشه تصویر حافظه مجازی در سیستم عامل ویندوز، روند همگام سازی موضوع و فن آوری ارتباطات، کتابخانه سوکت ویندوز تبریک می گوییم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In a system with virtual memory, a program address under the virtual mode. The virtual memory addresses must be translated into actual memory addresses before main memory is referenced .
...

معنی virtual memory در دیکشنری تخصصی

virtual memory
[کامپیوتر] حافظه مجازی - حافظه ی مجازی روشی برای گسترش موثر اندازه ی حافظه ی کامپیوتر به وسیله ی به کار گیری یک فایل دیسک و برای شبیه سازی فضای حافظه ی اضافی ، معمولاً سیستم عامل پیگیری می کندکه کدام یک از آدرسهای حافظه ، هنگام رجوع به آنها به طور حقیقی در حافظه مقیم اند و کدام یک از آنها را باید از دیسک آورد . ابناره ی مجازی به واحد هایی به نام ( صفحه ) تقسیم می شود . و عملیات احضار یک صفحه از دیسک ، خطای صفحه نام دارد .
[برق و الکترونیک] حافظه مجازی ترکیبی از حافظه اصلی کامپیوتر و حافظه کامپیوتری خارجی که می توان آن را به صورت یک حافظه در نظر گرفت ، زیرا کامپیوتر برنامه یا نشانی مجازی را به نشانی سخت افزاری حقیقی ترجمه می کند. حافظه مجازی امکان ذخیره سازی برنامه ها و داده ها را در خارج از حافظه اصلی کامپیوتر فراهم می کند. در ماشین چند کاربری ، حافظه مجازی داده ها و رمز ها را نیز به هنگام اجرای همزمان برنامه های مختلف حفاظت می کند.

معنی کلمه virtual memory به انگلیسی

virtual memory
• (apparent) increase in the main memory of a computer by using part of the hard disk as additional memory
virtual memory system
• method of increasing random access memory (ram) by using part of the hard disk, vms

virtual memory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی virtual memory
کلمه : virtual memory
املای فارسی : ویرچوال مموری
اشتباه تایپی : رهقفعشم ئثئخقغ
عکس virtual memory : در گوگل

آیا معنی virtual memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )