برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

virtual image


تصویر مجازی، فرتور نمودین

واژه virtual image در جمله های نمونه

1. First, you select an existing virtual image and extend it.
[ترجمه ترگمان]اول، یک تصویر مجازی موجود را انتخاب کرده و آن را گسترش دهید
[ترجمه گوگل]ابتدا یک تصویر مجازی موجود را انتخاب کرده و آن را گسترش دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Since you do not need a provisioned virtual image, you can simply use one of the management virtual images.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که شما به یک تصویر مجازی مقرر نیاز ندارید، می‌توانید به سادگی از یکی از تصاویر مجازی مدیریتی استفاده کنید
[ترجمه گوگل]از آنجا که شما به یک تصویر مجازی اختصاصی نیاز ندارید، می توانید به سادگی از یکی از تصاویر مجازی مدیریت استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The virtual image size may also be larger or smaller than the display extent.
[ترجمه ترگمان]اندازه تصویر مجازی نیز ممکن است بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از مقدار نمایش‌داده‌شده باشد
[ترجمه گوگل]اندازه تصویر مجازی نیز ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از اندازه صفحه نمایش باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The virtual image also contains virtual disk definition and virtual network connection units t ...

معنی virtual image در دیکشنری تخصصی

virtual image
[شیمی] تصویر مجازی
[سینما] تصویر مجازی

virtual image را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی virtual image
کلمه : virtual image
املای فارسی : ویرچوال ایمیجه
اشتباه تایپی : رهقفعشم هئشلث
عکس virtual image : در گوگل

آیا معنی virtual image مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )