برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

virtual cathode

معنی virtual cathode در دیکشنری تخصصی

virtual cathode
[برق و الکترونیک] کاتد مجازی مکان هندسی حداقل پتانسیل بار فضایی که فقط به بعضی از الکترونها رسیده اجازه ارسال می دهد . بقیه الکترونها به کاتد گسیل کننده الکترون باز تابیده می شوند.

virtual cathode را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی virtual cathode مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )