برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

vindication

/ˌvɪndəˈkeɪʃn̩/ /ˌvɪndɪˈkeɪʃn̩/

معنی: دفاع، حمایت، توجیه، اثبات بیگناهی
معانی دیگر: ویچاردن، به حق جلوه دادن، عملی که توجیه می کند، عمل اثبات کننده، عمل توجیه کننده، ویچاردگر، حقانیت، خونخواهی

بررسی کلمه vindication

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of vindicating or the state of being vindicated.
مشابه: excuse

(2) تعریف: that which vindicates, as proof or justification.
متضاد: calumny
مشابه: defense, excuse

واژه vindication در جمله های نمونه

1. he referred to his unhappy childhood as a vindication of his crimes
برای توجیه جنایات خود به کودکی مذلت‌بار خود اشاره کرد.

2. There is much to be said in vindication of his claim.
[ترجمه ترگمان]در دفاع از ادعای او چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد
[ترجمه گوگل]در ادعای ادعای وی، باید گفت که خیلی زیاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The army's victory is being seen as vindication of their tactics.
[ترجمه ترگمان]پیروزی ارتش به عنوان دفاع از tactics دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]پیروزی ارتش به عنوان دفاع از تاکتیک های آنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He called the success a vindication of his party's free-market economic policy.
[ترجمه ترگمان]او این موفقیت را اثباتی بر سیاست اقتصادی بازار آزاد حزب خود خواند
[ترجمه گوگل]او موفقیت را تأیید کرد سیاستمدار اقتصادی بازار آزاد حزبش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The result was a vindication of all our efforts.
...

مترادف vindication

دفاع (اسم)
answer , munition , advocacy , defense , pleading , vindication , apologia , replication , fencing , pale
حمایت (اسم)
aid , shelter , defense , vindication , aegis , protection , patronage , lee
توجیه (اسم)
explanation , vindication , justification , rationalization
اثبات بیگناهی (اسم)
vindication

معنی کلمه vindication به انگلیسی

vindication
• justification; proof of innocence, acquittal; defense used in an argument

vindication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افروز
دفاعیه
اصغر آقا سگ سیبیل
تبرعه شدن - رفع اتهام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی vindication

کلمه : Vindication
املای فارسی : ویندیکتین
اشتباه تایپی : رهدیهزشفهخد
عکس Vindication : در گوگل

آیا معنی vindication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )