برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

vexatious action proceeding suit

معنی vexatious action proceeding suit در دیکشنری تخصصی

vexatious action proceeding suit
[حقوق] دعوی ایذایی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی vexatious action proceeding suit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )