برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

verbalist

/ˈvɜːbəlɪst/ /ˈvɜːbəlɪst/

معنی: سخن سنج، منقد کلمات
معانی دیگر: بلیغ، فصیح، ماهر در به کار بردن واژه

بررسی کلمه verbalist

اسم ( noun )
مشتقات: verbalistic (adj.)
(1) تعریف: a person who uses words skillfully.

(2) تعریف: a person who places more importance on words and verbal arrangements than on the ideas or facts being conveyed.

مترادف verbalist

سخن سنج (اسم)
critic , verbalist
منقد کلمات (اسم)
verbalist

معنی کلمه verbalist به انگلیسی

verbalist
• one who is skilled in the use of words; one who favors words over ideas or substance

verbalist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی verbalist

کلمه : verbalist
املای فارسی : وربلیست
اشتباه تایپی : رثقذشمهسف
عکس verbalist : در گوگل

آیا معنی verbalist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )