برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

verbalism

/ˈvɜːrbəˌlɪzəm/ /ˈvɜːbəlɪzm/

بیان با واژه، شرح گفتاری، عبارت، واژه، واج، لغت، کلمه، کلام (در برابر: معنی)، انتقاد لفظی، عبارت بی معنی، پرحرفی

بررسی کلمه verbalism

اسم ( noun )
(1) تعریف: a verbal expression; word or phrase.
مشابه: locution, verbal

(2) تعریف: a virtually meaningless word or expression.

(3) تعریف: words or phrases that obscure ideas or reality; words only; verbiage.

واژه verbalism در جمله های نمونه

1. When once glary verbalism and illustrious oath are forsaken in the back of the Bores.
[ترجمه ترگمان]پس از آنکه سوگند یاد کرد سوگند یاد کرد و سوگند یاد کرد که در عقب کشتی سوگند یاد می‌کنند
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک لحظه صریح و سربلندی مشهور در پشت دروازه ها از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Polite verbalism is the respect to others. Moreover, it adds your demeanor .
[ترجمه ترگمان]نزاکت مودب احترام دیگران است علاوه بر این، آن رفتار شما را اضافه می‌کند
[ترجمه گوگل]سخنرانی مهربان احترام به دیگران است علاوه بر این، رفتار خود را اضافه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The idea was immediate but the verbalism took hours.
[ترجمه ترگمان]این فکر آنی بود، اما انتقاد و انتقاد چندین ساعت طول کشید
[ترجمه گوگل]این ایده فوری بود، اما واژگان کلاسیک ساعت ها طول کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Principle of Directness and Verbalism is a fundamental principle that is universally established in the Civil Law System countries.
[ترجمه ترگمان] ...

verbalism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی verbalism

کلمه : verbalism
املای فارسی : وربلیسم
اشتباه تایپی : رثقذشمهسئ
عکس verbalism : در گوگل

آیا معنی verbalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )