برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
veg - out

veg out

veg out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم
لم دادن
vt
استراحت کردن، کاری انجام ندادن
Figure
to relax in a lazy way.
Coach potatoes always veg out when they sit on the sofa for a long time doing nothing and hardly moving and watch a lot of television

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی veg out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )