برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

vanprash

vanprash را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم حشم دار
در هندوستان مقرر است که فرد باید در پنجاه سالگی یک (وانپراش)شود
به آن معنا که نگاه کردن به کوهای هیمالیا و جنگل را آغاز کرده و پشتش به خیابان و بازار است و اکنون پشتش به آرزوها ‌رویاها و زندگی و تمام آنچیزهایی که دیگر ته کشیده
او بسوی (فردیّت و بسوی خود بودن)میرود
چکیده‌ای از کتاب بلوغ اُشو
مرتضی نیکخواه
فردیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی vanprash مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )