برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

valence

/ˈveɪləns/ /ˈveɪləns/

معنی: ظرفیت، ارزش، بنیان، قدر، ظرفیت شیمیایی، ارزایی، واحد ظرفیت، بنیان ترکیب اتمی
معانی دیگر: (شیمی) ظرفیت، والانس، ارزش (valency هم می گویند)، توان

بررسی کلمه valence

اسم ( noun )
مشتقات: valency (n.)
(1) تعریف: in chemistry, the quality that determines the number of atoms or chemical groups with which a given atom can form simultaneous covalent bonds.

(2) تعریف: a number that represents this quality for a particular element or chemical group.

واژه valence در جمله های نمونه

1. Carbon has a valence of four.
[ترجمه ترگمان]کربن ظرفیت چهار دارد
[ترجمه گوگل]کربن دارای ولنتاین چهار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Valence is a sleepy little town just south of Lyon.
[ترجمه ترگمان]Valence شهر کوچکی در جنوب لیون است
[ترجمه گوگل]Valence یک شهر کوچک خواب آلود در جنوب لیون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Valence also smiled, though his was a pensive smile, a smile of reverie.
[ترجمه ترگمان]Valence هم لبخند زد، با این که لبخند pensive بر لب داشت، لبخندی از خیالات بر لب داشت
[ترجمه گوگل]Valence نیز لبخند زد، هر چند او یک لبخند دلنشینی بود، لبخند تلخی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The names of the little towns round about Valence ring like peals of bells compelling you to go and look at them.
[ترجمه ترگمان]نام آن شهرهای کوچک که گرداگرد حلقه Valence مانند طنین می‌افکند، شما را وادار می‌کند که بروید و به آن‌ها نگاه کنید
[ترجمه گوگل]نام شهرهای کوچکی که در اطراف Valence حلقه مانند حلقه زنگ ها مجبور شما ...

مترادف valence

ظرفیت (اسم)
capacity , acumen , valence , valency , volume , span , gumption
ارزش (اسم)
worthiness , value , valence , valency , avail , cost , meed , price
بنیان (اسم)
valence , valency , basis , root , radical , foundation , radicle , warp and woof
قدر (اسم)
significance , value , valence , valency , deal , quantity , magnitude , cost , importance , esteem
ظرفیت شیمیایی (اسم)
valence , valency
ارزایی (اسم)
valence , valency
واحد ظرفیت (اسم)
valence , valency
بنیان ترکیب اتمی (اسم)
valence , valency

معنی عبارات مرتبط با valence به فارسی

(فیزیک) الکترون ظرفیت، الکترون والانس

معنی valence در دیکشنری تخصصی

valence
[شیمی] والانس
[برق و الکترونیک] ظرفیت ، والانس - ظرفیت عددی که نشان دهنده مقدار توانایی اتم در ترکیب شدن مستقیم با اتم های دیگر است. این عدد به تعداد و آرایش الکترونها در خارجی ترین لایه الکترونی هر اتم بستگی دارد.
[مهندسی گاز] ظرفیت ، والانس
[نساجی] ارزش - ظرفیت
[ریاضیات] ظرفیت، ارزش
[شیمی] نوار والانس
[برق و الکترونیک] باند ظرفیت باند انرژی پرشده که منبع الکترونهای برانگیخته برای باند هدایت در بلورجامدی مانند دیود نور گسیل ( LED) است . این دو باند با شکاف ممنوعه از یکدیگر جدا می شوند.
[شیمی] لبه نوار والانس
[برق و الکترونیک] پیوند والانس پیوند تشکیل شده بین الکترونهای دویا چند اتم .
[شیمی] ساختار پیوند والانسی
[شیمی] نظریه پیوند والانس
[شیمی] بلور کووالانسی
[شیمی] الکترون والانس
[کامپیوتر] الکترون ظرفیت
[زمین شناسی] الکترون ظرفیت
[شیمی] لایه والانس ، پوسته والانس
[برق و الکترونیک] لایه ظرفیت الکترونهایی که خارجیترین لایه اتم را تشکیل می دهند.
[شیمی] نظریه والانسی
...

معنی کلمه valence به انگلیسی

valence
• chemical parameter related to the external electric charge of an atom or compound which gives an indication of its combining capacity (chemistry)
• valence is the ability of atoms and chemical groups to form compounds; a technical term in chemistry.
• valence is the same as valency; used in american english.
• see also valance.
valence electron
• electron in the outermost shell of an atom that participates in chemical bonding

valence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رز
جاذبه ارزش
رهگذر
توان
ارزش
قدرت
ظرفیت
محمد خیرخواه
در ادبیات روانشناسی به معنای خوشایندی است.
علی رستمی
در روانشناسی به معنای ”کیفیت عاطفی“ یا ”ارزش عاطفی“یک ابژه یا موقعیت می‌باشد، که ممکن است مثبت، منفی، خنثی یا دوسوگرا (Ambivalence) باشد. این واژه همچنین جهت طبقه‌بندی هیجانات بکار می‌رود. چنانکه ”لذت“ در طبقه‌ی هیجانات با ارزش عاطفی مثبت، و ”ترس“ در طبقه‌ی هیجانات با ارزش عاطفی منفی قرار می‌گیرد و موقعیت‌ها و پدیده‌هایی که توامان ایجاد کننده‌ی هیجانات آمیخته‌ی منفی و مثبت هستند دارای ارزش عاطفی دوسوگرا قلمداد می‌شوند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی valence

کلمه : valence
املای فارسی : ولنک
اشتباه تایپی : رشمثدزث
عکس valence : در گوگل

آیا معنی valence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )