برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

vacation

/veˈkeɪʃn̩/ /vəˈkeɪʃn̩/

معنی: اسودگی، تعطیل، مرخصی، بی کاری، مرخصی گرفتن، به تعطیل رفتن
معانی دیگر: تعطیلات خود را گذراندن، مرخصی رفتن، فرویش گذراندن، تعطیلی (تعطیلات)، فراغت، فرویش (فرویشان)، (حقوق) دوره ی تعطیلی دادگاه، تخلیه، تهی سازی، مهلت

بررسی کلمه vacation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a period of rest, leisure, recreation, or travel, esp. away from one's regular occupation.
مترادف: holiday
مشابه: break, breather, furlough, leave, recess, respite, sabbatical, trip

(2) تعریف: a fixed period during which most regular school and business activity stops or slows; holiday.
مترادف: holiday, recess
مشابه: break, intermission
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: vacations, vacationing, vacationed
• : تعریف: to take a vacation.
مشابه: cruise, estivate, jaunt, sightsee, travel, visit

واژه vacation در جمله های نمونه

1. a vacation trip
سفر کوتاه هنگام تعطیلات

2. my vacation ended yesterday
تعطیلات من دیروز تمام شد.

3. our vacation plans in kerman
برنامه‌ی تعطیلات ما در کرمان

4. to vacation in shiraz
تعطیلات خود را در شیراز گذراندن

5. winter vacation
تعطیلات زمستانی

6. a month-long vacation
تعطیلات سی روزه

7. a week-long vacation did wonders for their moral
یک هفته تعطیلی‌روحیه‌ی آنها را به طور شگفت‌انگیزی بهتر کرد.

8. the long vacation seems to have rejuvenated her
چنین می‌نماید که تعطیلات طولانی او را جوان کرده است.

9. she is on vacation
او در مرخصی است.

10. to be on vacation
در تعطیلات بودن

11. she decided to forgo her vacation and stay by her uncle's bedside
او تصمیم گرفت از تعطیلات خود صرف‌نظر کند و در کنار بستر عمویش بماند.

12. i am taking a week off for vacation
دارم برای یک هفته مرخصی می‌گیرم.

13. mehri wants to rest well during her vacation
...

مترادف vacation

اسودگی (اسم)
relief , ease , repose , tranquility , leisure , comfort , convenience , vacation
تعطیل (اسم)
suspension , standstill , day-off , holiday , vacation , shutdown , sunday
مرخصی (اسم)
leave , permission , dismissal , vacation , vacations
بی کاری (اسم)
vacation , inaction , sloth , unemployment
مرخصی گرفتن (فعل)
recess , vacation
به تعطیل رفتن (فعل)
vacation

معنی عبارات مرتبط با vacation به فارسی

معنی کلمه vacation به انگلیسی

vacation
• holiday, fixed time in which public establishments (government offices, schools, etc.) and regular businesses cease their regular activities; period of time away from work devoted to rest and relaxation; act of vacating
• go on holiday, take a vacation
• a vacation is a period of the year when universities or colleges are officially closed.
• a vacation is also the same as a holiday; used in american english.
vacation home
• holiday apartment
annual vacation
• yearly trip, yearly vacation, yearly holiday
long vacation
• long summer recess taken by courts and universities (british)
• the long vacation is the period of time during the summer when universities, colleges, and schools are closed.
on vacation
• vacationing, on holiday, on leave
summer vacation
• summer break, big vacation during the summer months
taking a vacation
• going away on a vacation, taking a short break, taking a leave of absence
to take a vacation
• take time off, take a holiday
took a vacation
• went away on a vacation, took a trip

vacation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماهور
تعطیلات
Mori
تعطیلات
ghazal
تعطیلات
Apoo
تعطیلات
هستی
تعطیلات
آراز فرشباف
تعطیلات، روز های تعطیل
Macan band
تعطیلات
sara
مرخسی
😘😘😘
A period of rest from work or school
شهاب
تعطیلات
محدثه
تعطیلات
Hasti💕
تعطیلات
Elina
A period of rest from work or school
arsam
تعطیلات
خزان😍😍
مسافرت
arad
when you dont have any work for do like nuroz
❤B T S❤
آسودگی از کار
Dina-2gfm
a period of rest from work or school
تعطیلی . مرخصی . راحتی . اسودگی
Lee shin hye
تعطیلات
A period of rest from work or school
کانون زبان ایران __ ترم Reach 3
Lee shin hye
تعطیلات
جمله : My family and I go on summer vacation after school
A.A
a holiday time when a university or school is not open
Anime
تعطیلات
sportwoman
holiday
Niloo
تعطیلات
بیکاری
آرمین رحمتی
کنکوریش : تعطیلات
tinabailari
the family spent their summer vacation in Yasooj
خانواده تعطیلات تابستانی خود را در یاسوج گذراندند 👩🏻‍🎓
محسن طاری
تعطیلات /اوقات فراغت
M.sd
تعطیلات_مرخصی
Nematolah
تعطیلات
Rasta
تعطیلات، مرخصی
Holiday
نفس
Explanation in English: Holidays
توضیح به فارسی: تعطیلات.
جمله پیشنهادی:They started their vacation by traveling to Shiraz and want to travel to Isfahan after Shiraz
معنی:آنها تعطیلات خود را با سفر به شیراز شروع کردند و می خواهند بعد از شیراز به اصفحان سفر کنند.
Student of English
A time that we are rest
Or
A time that we don't have any work or plans
melina
تعطیلات.
مرخصی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vacation
کلمه : vacation
املای فارسی : وکیشن
اشتباه تایپی : رشزشفهخد
عکس vacation : در گوگل

آیا معنی vacation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )