برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Voluntary redundancy

Voluntary redundancy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
بازپرداخت یا بازخرید داوطلبانه سنوات خدمت: زمانی است که کارفرما در ازای دریافت انگیزه مالی از یکی از کارمندان بخواهد با خاتمه قرارداد خود موافقت کند. معمولاً به کارمندان ارشد یا بلندمدت بیشتر ارائه می شود ، اگرچه در صورت تمایل به کارمندان دیگر ، می توانند درخواست دهند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Voluntary redundancy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )