برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Vocabluray

Vocabluray را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علي اصغر محمودي
اقامتگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Vocabluray مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )