برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1463 100 1

Vicious

/ˈvɪʃəs/ /ˈvɪʃəs/

معنی: فاسد، نا درست، شریر، بدکار، معیوب، بدطینت، بدسگال، تباهکار
معانی دیگر: خبیث، بدجنس، بدنهاد، شرور، بی رحم، شریرانه، شرارت آمیز، بدجنسانه، خباثت آمیز، بدخواهانه، بدخیم، خطرناک، ناقص، ناپسند، شدید، ستهم، سخت، جانانه، جانفرسا

بررسی کلمه Vicious

صفت ( adjective )
مشتقات: viciously (adv.), viciousness (n.)
(1) تعریف: given to or characterized by violence or cruelty; savage; fierce.
مترادف: cruel, ferocious, fierce, savage, violent
متضاد: gentle
مشابه: barbaric, barbarous, brutal, brute, dangerous, evil, merciless, predatory, ruthless, slashing, truculent, wild

- The dog had been trained to be vicious and had become a danger even to his owner.
[ترجمه seyedmm021] این سگ تربیت شده بود تا شرور باشد و حتی به یک خطر برای صاحبش تبدیل شد
|
[ترجمه ترگمان] این سگ آموزش‌دیده بود که شریر باشد و حتی برای صاحبش هم خطری محسوب می‌شد
[ترجمه گوگل] این سگ آموزش داده شده است که بدبین باشد و حتی به صاحبش تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her injuries showed that she had been the victim of a vicious attack.
[ترجمه ترگمان] جراحات او نشان می‌داد که قربانی یک حمله وحشیانه بوده‌است
[ترجمه گوگل] جراحات او نشان داد که او قربانی یک حمله شریرانه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Vicious در جمله های نمونه

1. Liza was unpopular because she was vicious to people she had just met.
لیزا به این دلیل محبوب نبود چون با افرادی که به تازگی ملاقات کرده بود، رفتار بدجنسانه ای داشت

2. The vicious editor published false stories about people he disliked.
سردبیر رذل، درباره ی افرادی که از انها خوشش نمی آمد داستان های کذب منتشر می کرد

3. Mr. Voss was reluctant to talk about his vicious pit bull.
آقای "واس" تمایل نداشت که راجع به سگ پیت بولِ وحشیِ خود حرفی بزند

4. vicious circle
دایره‌ی خبیثه،دور باطل

5. a vicious blow to the head
یک ضربه‌ی جانانه به سر

6. a vicious line of reasoning
طرز استدلال ناپسند

7. a vicious rainstorm
توفان و باران شدید

8. a vicious rumor
یک شایعه‌ی بدخواهانه

9. a vicious stepmother
نامادری بدجنس

10. a vicious tumor
یک غده‌ی بدخیم

11. stalin's vicious policies
سیاست‌های شریرانه‌ی استالین

12. they have been asked to muzzle their vicious dog
از آنها خواسته شده که سگ هار خود را پوزه‌بند بزنند. ...

مترادف Vicious

فاسد (صفت)
perverse , bad , vile , evil , naught , reprobate , addle , decayed , rotten , corrupt , vicious , immoral , wicked , villainous , peccant , dissolute , rancid , gamy , sinister , depraved , rakish , putrid , jadish , virtueless
نا درست (صفت)
amiss , foul , false , vicious , dishonest , spurious , wrong , incorrect , erroneous , inaccurate , unsound , unfair , crooked , jackleg , impure , phony , phoney , sinister , inconsequent , inconsecutive , untrue , imprecise , inexact , trumped-up
شریر (صفت)
heinous , nefarious , bad , evil , vicious , maleficent , wicked , villainous , flagitious , malefic , infernal , iniquitous , immane
بدکار (صفت)
nefarious , bad , evil , malicious , vicious , wicked , flagitious , rakish
معیوب (صفت)
perverse , damaged , vicious , cripple , faulty , blemished , defective , imperfective
بدطینت (صفت)
vile , vicious , malignant
بدسگال (صفت)
mischievous , vicious
تباهکار (صفت)
vicious

معنی عبارات مرتبط با Vicious به فارسی

دایره ی خبیثه، بدپرهون، دوروتسلسل

معنی کلمه Vicious به انگلیسی

vicious
• evil, spiteful; ferocious, fierce; faulty in character
• someone who is vicious, or who does something vicious, behaves in a cruel and violent way.
vicious attack
• brutal assault
vicious circle
• neverending cycle, situation that one cannot escape from or change, cycle of action and reaction that repeats itself over and over again; chain of events wherein the reaction to one difficulty produces a new problem that markes the original difficulty worse
• a vicious circle is a problem or difficult situation that has the effect of creating new problems which in turn re-create the original problem.
vicious rumor
• malicious rumor, malicious gossip

Vicious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylin
تقصیر شماست .
She blam you
Yazdan
Vicious circle
سیکل (چرخه) معیوب
ebi
ایراد دار
Dr_mitra100
شرورانه
آرش اکبری
بد ذات ، سخت ، دردناک
احمد احمدی
وحشیانه
Saya.r
Evil,wicked,savage
ابوالفضل
خشن - بی رحم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vicious
کلمه : vicious
املای فارسی : ویکیوس
اشتباه تایپی : رهزهخعس
عکس vicious : در گوگل

آیا معنی Vicious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران