برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

Vichyssoise


سوپ ویشی (دارای سیب زمینی و تره و خامه که سرد خورده می شود)

بررسی کلمه Vichyssoise

اسم ( noun )
• : تعریف: a cream of potato soup flavored with leeks and onions and usu. served chilled.

واژه Vichyssoise در جمله های نمونه

1. Should the vichyssoise contain a touch of botulism, however, there would be small need for alarm.
[ترجمه ترگمان]با این حال اگر the حاوی تماسی با botulism باشند، نیاز کوچک به هشدار وجود خواهد داشت
[ترجمه گوگل]با این حال، اگر ویزای لاتین لمس بوتولیسم باشد، نیاز کم به زنگ هشدار وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Vichyssoise is made with potatoes and leeks and cream.
[ترجمه ترگمان]vichyssoise با سیب‌زمینی و leeks و cream ساخته شده‌است
[ترجمه گوگل]Vichyssoise با سیب زمینی و پیاز و کرم ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yesterday I talked about the cold soup vichyssoise and quoted its inventor Louis Diat as saying "there are five elements: earth, air, fire, water and garlic. "
[ترجمه ترگمان]دیروز من در مورد سوپ سرد صحبت کردم و از مخترع آن لوئیس Diat نقل کردم: \" پنج عنصر وجود دارد: زمین، هوا، آتش، آب و سیر \"
[ترجمه گوگل]دیروز من در مورد vichyssoise سوپ سرد صحبت کردم و مخترع لوئیس دیات خود را به عنوان 'پنج عنصر زمین، هوا، آتش، آب و سیر وجود دارد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Verily th ...

معنی کلمه Vichyssoise به انگلیسی

vichyssoise
• creamy soup made with potatoes and leeks

Vichyssoise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
نوعی سوپ خامه ای غلیظ که سرد سرو می شود.
A thick soup made with leek, onion, potato and chicken stock. It's served chilled

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی vichyssoise

کلمه : vichyssoise
املای فارسی : ویچیسیس
اشتباه تایپی : رهزاغسسخهسث
عکس vichyssoise : در گوگل

آیا معنی Vichyssoise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )