برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

Verdant

/ˈvɜːrdənt/ /ˈvɜːdnt/

معنی: بی تجربه، پوشیده از سبزه، سبز رنگ
معانی دیگر: نورسته، ناپخته، سبز، سبز و خرم، پوشیده از گیاه، سبز پوش

بررسی کلمه Verdant

صفت ( adjective )
مشتقات: verdantly (adv.), verdancy (n.)
(1) تعریف: covered with vegetation.
مشابه: green, lush

- The rainfall makes the hills verdant.
[ترجمه ترگمان] بارش باران باعث می‌شود که تپه‌ها سبز شوند
[ترجمه گوگل] بارش باران باعث می شود که تپه ها پرورش پیدا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: green.
مشابه: green

- The red and yellow of the leaves on the trees contrasted prettily with the verdant grass on the hills.
[ترجمه ترگمان] برگ‌های سرخ و زرد برگ‌های درختان در میان علف‌های سبز و سبز روی تپه‌ها فرق داشت
[ترجمه گوگل] قرمز و زرد برگ درختان به زیبایی با چمن سبز روی تپه ها مقایسه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Verdant در جمله های نمونه

1. a verdant youth
جوان بی‌تجربه

2. Much of the region's verdant countryside has been destroyed in the hurricane.
[ترجمه ترگمان]بیشتر مناطق سرسبز این منطقه در طوفان تخریب شده‌اند
[ترجمه گوگل]بخش عمده ای از حومه آبی منطقه در طوفان نابود شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The verdant setting of these open air concerts was ideal.
[ترجمه ترگمان]فضای سبز و خرم این کنسرت‌های هوای آزاد ایده‌آل بود
[ترجمه گوگل]تنظیم آرواره این کنسرتهای هوای آزاد ایده آل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is nestled into the verdant rolling hills some 25 kilometres north of Cape Coast still located on the Central Region.
[ترجمه ترگمان]این منطقه در تپه‌های rolling که در ۲۵ کیلومتری شمال ساحل Cape قرار دارند و هنوز در منطقه مرکزی قرار دارند، قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]این در تپه های نوردی سبز قرار دارد که حدود 25 کیلومتری شمال کیپ ساندویچ هنوز در منطقه مرکزی واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The world abounds in verdant forest tracts that ...

مترادف Verdant

بی تجربه (صفت)
naive , immature , green , unskilled , naif , raw , half-baked , unskillful , gun-shy , inexpert , verdant
پوشیده از سبزه (صفت)
verdant
سبز رنگ (صفت)
viridescent , verdant

معنی Verdant در دیکشنری تخصصی

[نساجی] سبز رنگ - دارای فام سبز

معنی کلمه Verdant به انگلیسی

verdant
• green; covered with vegetation; inexperienced

Verdant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی verdant

کلمه : verdant
املای فارسی : وردنت
اشتباه تایپی : رثقیشدف
عکس verdant : در گوگل

آیا معنی Verdant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )