برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

Verbalisme

معنی Verbalisme در دیکشنری تخصصی

Verbalisme
[سینما] قائل شدن اهمیت بیشتر به کلمات تا افکار

Verbalisme را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Verbalisme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )