usi

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] استفاده از نمک یددار - usage salt iodine

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما