updated

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] بهنگام، به روز

پیشنهاد کاربران

بروز شده
روزآمد
Updated معنی های مختلفی در ریشه کلمات انگلیسی دارد ولی از جمله آنها به روز شده و بروز کردن وپیشرفته
تلفظش : آپدِیت
معنی : بروز رسانی کردن ، بزور کردن
آپلود : به معنی ارسال کردن ، فرستادن
خوب شده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما