upcycle

پیشنهاد کاربران

known as creative reuse
استفاده مجدد از بازیافت
استفادت خلاقانه از مواد دور انداختنی
زنده کردن ( یک شیء دور انداختنی )
تعمیر و نوسازی کردن
Upcycleزنده کردن یک شیء . . . . . . . . . بازیافت کردن مواد اولیه ی یک شیءrecycle
قابل بازیافت
به یافت کردن. بهینه یافت کردن
دگرساخت ( ساخت یک چیز جدید از وسیله های دور ریختند ) مثلا ساخت عینک از بطری های پلاستیکی بی مصرف )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما