unsurprisingly

پیشنهاد کاربران

چنان که انتظار می رود، بدون ایجاد تعجب، جای تعجبی ندارد که
مطابق انتظار، مسلماً
همانطور که انتظار میرود/میرفت
دور از انتظار نبودن
مطابق انتظار
تعجبی نداشت که، همانطور که میشد حدس زد
مخالف سورپرایز
جای شگفتی نیست

هزاره:
بی هیچ تعجبی
بدون هیچ تعجبی
همان طور که انتظارش می رفت
تعجب ندارد که
IT means is not surprising means
جای تعجبی نیست
میگم ک بدونید
بطور بدیهی
پُر واضح است که. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما